उत्तराखंडी ई-पत्रिका की गतिविधियाँ ई-मेल पर

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

Sunday, September 15, 2013

List of Katyuri kings of Doti, Askot, Sora, Pali in Context Indian, Himalayan, and Kumaon Middle Age History

 (History of Kumaon from 1000-1790)

History of Uttarakhand (Garhwal, Kumaon, Haridwar) - Part 143


                                              ByBhishma Kukreti

  List of Katyuri Kings of Doti in Context Indian, Himalayan, Kumaoni Middle Age History

                Part -1,
             The predecessors of Katyuri kings of Doti

1-Shalinvahan Dev
2-Shaktivahan Dev
3-Harivarma Dev
4-Brahm Dev
5-Vajra Dev
6-Vikarmaditya
7-Dharam Pla
8-Nilpal
9-Munjraj
10-Bhojdev
11-Samarsingh
12-Asaldev
13-Sarangyadev
14-Nakuldev
15-Jaisinghdev
16-Anjal Dev
17-Vidyaraj
18-Prithwishwar
19-Chunpal
20-Asantidev
21-Asantidev
22-Kattarmalldev
23-Singhmalldev
24-Fanimalldev
25-Nifimall
26-Nilayram
27-Vajravahudev
28-Gauramgdev
29-Siyamall
30-Ilrajdev
31-Nilyagyadev
32-Fataksilraj
33-Dhamdev
34-Brahmdev
35-Trilokpaldev

                                          Part-2
            Katyuri Rainka and Rainkamall Kings of Doti and Seera in context Indian, Himalayan, Kumaoni Middle Age History


1-Niranjandev
2-Dhirmall
3-Jagtimall
4-Kurumall
5-Ripumall (1st)
6-Bhupatimall
7-Bhartimall
8-Datmall
9-Anandmall
10-Rajmall
 11-Kalyanmall (1st)
12-Jurvanmall
13-Arjunmall
14-Balinarayanmall
15-Ripumall (2nd)
16-Anandmall
17- Kalyanmall (2nd)
18- Nagmalla (after his death in 1461, Doti king took title ‘Sahi’)

           Part-3
Sahi Maharaja Rainka Katyuri Kings of Doti in context Indian, Himalayan, Kumaoni Middle Age History
1-Arjunsahi (1461)
2-Bhupatisingh
3-Harisahi
4-Ramsahi
5-Pabarsahi
6-Rudrasahi
7-Vikramsahi
8-Mandhatasahi
9-Raghunathsahi
10-Harisahi
11-Krishnasahi
12-Deepsahi
13-Vishnusahi
14-Pradipsahi
15-Hansdhwajsahi

           Katyuir Rulers of Askot in context Indian, Himalayan, Kumaoni Middle Age History

                         Part -1
The predecessors of Katyuri Rajwar of Askot in context Indian, Himalayan, Kumaoni Middle Age History
1-Shalivahandev
2-Sanjay
3-Kumar
4-Harithari
5-Brahmdev
6-Sak
7-Vrajdev
8-Branjay
9-Vikramajit
10-Dharmapal
11-Sarangdhar
12-Nilaypal
13-Bhojraj
14-Tinaypal
15-Bhujrajdev
16-Samsi
17-Asal
18-Asauk
19-Sarang
20-Naj
21-Kamjay
22-salinkul
23-Granpati
24-Jaysinghdev
25-Sankshwar
26-Saneshwar
27-Krasididhya
28-Vidhiraj
29-Prithwishwar
30-Balakdev
31-Asanti
32-Basanti
33-Kattarmall
34-sita Dev
35-Sindh
36-Kina
37-Rankina
38-Milray
39-Vajrabahu
40-Gaur
41-sanwal
42-Itinraj
43-Tilangraj
44-Udakshila
45-Pritamdev
46-Dhamdev
47-Brahmdev
48-Trilokpal
                Part -2
The Katyuri Rajwar of Askot in context Indian, Himalayan, Kumaoni Middle Age History after 1279

1-Abhaypal (1279)
2-Nirbhaypal
3-Bhartipal
4-Bhaironpal
5-Bhupal
6-Ratanpal
7-Shankhpal
8-Shyampal
9-Saipal
10-Surajanpal
11-Bhujaypal
12-Bhartipal (inscription 1394)
13-Sutatipal
14-Acchapal
15-Trilokpal (inscription 1421)
16-Surpal
17-Jagatipal
18-Pirojpal
19-Raypal
20-Mahendrapal
21-Jaintpal
22-Veervarpal
23-Amarsipal
24-Bramhaypal
25-Uccharpal
26-Vijaypal
27-Mahendrapal
28-bahadurpal
29-Pushkarpal
### Read Katyuri king list of Pali in next chapter

Copyright@ Bhishma Kukreti -bckukreti@gmail.com 14/9/2013
References-
Dr. Shiv Prasad Dabral, Uttarakhand ka Itihas Bhag 10, Kumaon ka Itihas 1000-1790
Oakley and Gairola, Himalayan Folklore
Atkinson , History of District Gazette
Menhadi Husain, Tuglak Dynasty
Malfujat- E Timuri
Tarikh -e-Mubarakshahi
Kumar Suresh Singh2005, People of India
Justin Marozzi, 2006, Tamerlane: Sword of Islam
Bakshsingh Nijar, 1968, Punjab under Sultans 1000-1526 
The Imperial Gazetteer of India, Volume 13 page 52 
Bhakt Darshan, Gadhwal ki Divangit Vibhutiyan

(The History of Garhwal, Kumaon, Haridwar write up is aimed for general readers)
                           
History of Garhwal – Kumaon-Haridwar (Uttarakhand, India) to be continued… Part -144
History of Kumaon (1000-1790) to be continued….
 Middle Himalayan, Indian Medieval Age History of Karvipur Katyuri to be continued…
  (Middle Himalayan, Indian Medieval Age History (740-11790 AD to be continued…)

Notes on List of Katyuri kings of Doti, Askot, Sora,Pali in Context Indian, Himalayan , Kumaoni Middle Age History; List of Katyuri kings of Doti, Askot, Sora,Pali in Context Indian, Himalayan , Pithoragarh Kumaoni Middle Age History; List of Katyuri kings of Doti, Askot, Sora,Pali in Context Indian, Himalayan , Champawat , Kumaoni Middle Age History; List of Katyuri kings of Doti, Askot, Sora,Pali in Context Indian, Himalayan , Kumaoni Bageshwar Middle Age History; List of Katyuri kings of Doti, Askot, Sora,Pali in Context Indian, Himalayan , Kumaon Dwarhat Middle Age History; List of Katyuri kings of Doti, Askot, Sora,Pali in Context Indian, Himalayan , Kumaon Almora Middle Age History; List of Katyuri kings of Doti, Askot, Sora,Pali in Context Indian, Himalayan , Kumaoni Nainital Middle Age History; List of Katyuri kings of Doti, Askot, Sora,Pali in Context Indian, Himalayan , Kumaon Udham Singh Nagar  Middle Age History; List of Katyuri kings of Doti, Askot, Sora,Pali in Context Indian, Himalayan , Kumaon Uttarakhand  Middle Age History;