उत्तराखंडी ई-पत्रिका की गतिविधियाँ ई-मेल पर

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

Sunday, July 26, 2015

भुंदरा बौ उवाच --1 to 2

चबोड़्या द्यूर -भीष्म कुकरेती 

घूस खाणम  नी च  पाप
किकबैक लीण मा नी जरा बि पाप
 हरियाणा मा लैंड इस्किलेसन  मा बि नी पाप
कुम्भ मा भ्रष्टाचार पर नोबल पुरूस्कार मंगणम कतै नी पाप
रे नराधम , बदखोर , बेईमान  अधिकारी ! बस पकड़्याणम च  घोर पाप

भुंदरा बौ उवाच  --

  मेरी जिठाण  पैलि पैलि गौं बिटेन सीधा मुंबई गे। 
 जिठा जी जिठाण तै नर्यूळौ पाणि पिलाणौ बजार लीगेन। 
जिठाणिन नर्यूळक  पाणी प्यायी अर खाली नरियलौ दाण दुकानदार तै दींद दींद ब्वाल - ल्या  भैजि अपण भड्डू समाळि धौर देन।   


Best of Garhwali Humor Literature in Garhwali Language  ; Best of Himalayan Satire in Garhwali Language Literature  ; Best of  Uttarakhandi Wit in Garhwali LanguageLiterature  ; Best of  North Indian Spoof in Garhwali Language Literature ; Best of  Regional Language Lampoon in Garhwali Language  Literature  ; Best of  Ridicule in Garhwali Language Literature  ; Best of  Mockery in Garhwali Language Literature    ; Best of  Send-up in Garhwali Language Literature  ; Best of  Disdain in Garhwali Language Literature  ; Best of  Hilarity in Garhwali Language Literature  ; Best of  Cheerfulness in Garhwali Language  Literature   ;  Best of Garhwali Humor in Garhwali Language Literature  from Pauri Garhwal  ; Best of Himalayan Satire Literaturein Garhwali Language from Rudraprayag Garhwal  ; Best of Uttarakhandi Wit in Garhwali Language from Chamoli Garhwal  ; Best of North Indian Spoof in Garhwali Language from Tehri Garhwal  ; Best of Regional Language Lampoon in Garhwali Language from Uttarkashi Garhwal  ; Best of Ridicule in Garhwali Language from Bhabhar Garhwal  ; Best of Mockery  in Garhwali Language from Lansdowne Garhwal  ; Best of Hilarity in Garhwali Language from Kotdwara Garhwal  ; Best of Cheerfulness in Garhwali Language from Haridwar  ;
Garhwali Vyangya , Garhwali Hasya,  Garhwali skits; Garhwali short skits, Garhwali Comedy Skits, Humorous Skits in Garhwali, Wit Garhwali Skits