उत्तराखंडी ई-पत्रिका की गतिविधियाँ ई-मेल पर

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

Thursday, June 8, 2017

गढविळ छिटगा।

Small Garhwali Poem by Dinesh Dhyani
1.
शक्तिमान घ्वाडै टांग टुटण परैं
घड्याळ आंसु बगौंण वळा
गौड़ि काटि कि खाण लग्यां छन
सच बोलि तुमन भैजी
वोट बैंका बान सि निगुरा
देश बर्वाद कनां छन।
2.
बल भैजी
लोकभाषा बान
वर्षों बिटि अलख जगौंणां छन
स्य बात अलग छ कि
हिन्दि म हि बुन-बच्याण लग्यां छन।
दिनेश ध्यानी।
1 जून, 2017 ।