उत्तराखंडी ई-पत्रिका की गतिविधियाँ ई-मेल पर

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

Monday, August 17, 2015

न इथगा याद तुम आवा

Modern Garhwali Folk Songs
          न इथगा याद तुम आवा 
रचना --डा पुरुषोत्तम डोभाल (1920 -2001 , बड्यार गढ़ , टि  . ग . ) 
इंटरनेट प्रस्तुति और व्याख्या - भीष्म कुकरेती 

( s -आधी अ )

 खिल्यां छन फूल बणु बणु मा , रम्याळी बार छाँईं छ 
सुनेरी फ्यूंळि  हंसणी छ , उमैलो बगत आयूं छ 
रमैला पौथलुं बासणा छन , म्यरा ज्यूका पास आवा न इथगा याद तुम आवा।
तुम्हारो धार को गैणो , तुम्हारी अपूणि सी काया 
खड़ी छ घाम मा दोफराs , जरा हेरा इथैं क्वांसा 
बुरांसs फूलि गिन गैल्या , अंयारs कलबलायूँ छ 
जुन्याळी रात मा आवा।
खुली पाख्युं -सि ज्वान्नी छ , बिखा की ओंस बगणी छ 
उडारु का भितर प्राण , खुद्युं छ , कबलाणु छ 
तिसळो  जीव सा दिल यो , उणासी घाम मा ब्याकुल 
उड़ा पोथली बणी आवा।
यु पगला प्राण पिलसेणू , अँध्यारो घोर छायूं छ 
अमासा की रात सा जीवन , दिवा की बाति  सा प्राणs 
 शरत की ईं जुन्याळी मा , ऋतु बौड़िक आईं छ ,
उलारs  रूप ली आवा।
मधुर सी स्वाणि मुखड़ी मा बुरांसी आज फूलीं छs  
सरग का गैणा आयाँ छन , रम्याळा दान्तु चौक मा 
बसंती रूप लीकs या,  सरग की ज्वान्नि उतरे अब 
दिसौं मा आज तुम छावा। ( s -आधी अ )
( साभार --शैलवाणी , अंग्वाळ )
Copyright @ Bhishma Kukreti  interpretation if any

Modern Garhwali Folk Songs, Modern Garhwali Folk Verses, Modern Poetries, Contemporary Poetries, Contemporary folk Poetries from Garhwal; Modern Garhwali Folk Songs, Modern Garhwali Folk Verses, Modern Poetries, Contemporary Poetries, Contemporary folk Poetries from Pauri Garhwal; Modern Garhwali Folk Songs, Modern Garhwali Folk Verses, Modern Poetries, Contemporary Poetries, Contemporary folk Poetries from Chamoli Garhwal; Modern Garhwali Folk Songs, Modern Garhwali Folk Verses, Modern Poetries, Contemporary Poetries, Contemporary folk Poetries from Rudraprayag Garhwal; Modern Garhwali Folk Songs, Modern Garhwali Folk Verses, Modern Poetries, Contemporary Poetries, Contemporary folk Poetries from Tehri Garhwal; Modern Garhwali Folk Songs, Modern Garhwali Folk Verses, Modern Poetries, Contemporary Poetries, Contemporary Folk Poetries from Uttarkashi Garhwal; Modern Garhwali Folk Songs, Modern Garhwali Folk Verses, Modern Poetries, Contemporary Poetries, Contemporary folk Poetries from Dehradun Garhwal;