उत्तराखंडी ई-पत्रिका की गतिविधियाँ ई-मेल पर

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

Thursday, August 23, 2012

मि अर म्यार


ननि कथा
                    मि अर म्यार
 
                          भीष्म कुकरेती
 
ये संसार मा तब मि नि छौ बस तु, त्यार अर वू अर वैको छ्या.
त्वैमा अर वैमा मा क्वी झगड़ा नि छौ ना इ क्वी विवाद. ना इ तु अर वु भगवान पर विश्वास करदा छा. .
एक दिन नारद जी भगवान मा गेन बल इ तु अर वु आप तै पुछदी नि छन त आप तै कुछ ना कुछ करण पोडल .
भगवानन मि , म्यार कारण अर म्यार पृथ्वी मा भेजी देन तब बिटेन झगड़ा बि च , विवाद बि च अर दगड मा भगवान की बडी पूछ बि च

Copyright@ Bhishma Kukreti 24/8/2012