उत्तराखंडी ई-पत्रिका की गतिविधियाँ ई-मेल पर

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

Sunday, August 12, 2012

बल हमन भौत तरक्की कैरि यालि

बल हमन 
भौत तरक्की 
कैरि यालि 
गौंकि कूड़ी छोडिकै 
शहर मा 
शिफ्ट   
कैरि यालि 
सेरी-घेरी 
पुंगड़ी सबि बांजि  
छनुड़ी रीति 
भैंसि हंडा मा 
बल्द -गौड़ी
जंगळ मा 
आवारा छोडि यालि 

दूध का बदल 
सफ़ेद पौडर कु छोळ 
घर्या घ्यू का बदल
रिफैंड-डालडा-नकली घ्यू 
ताज़ी नौणि का बदल 
अमूल बटर
गौं मा नि मिलदी
पीणे छांछ
एक गिलास 
दारू कि दुकान 
ऊ बि सरकारि
अगल-बगल 
दिन भर 
चखळ-पखळ 

गौं का गरीब 
रैगीं गरीब
अर अमीर 
बीपीएल बणिगीं 
सेठजि कि ब्वारि
आँगनबाड़ी मा
कार्यकर्त्री
अर दगड्या  
सहायिका बणिगी.

रौला-गदेरों कु 
गंदल़ू अर बासी पाणि 
पीणा छाँ  
पुश्तों बिटि  
अपणो  छैंदो 
अपणि धरोहर
धारा-छोया 
नवाल़ो कु साफ़ पाणि 
छोडि यालि 
बल हमन
भौत तरक्की 
कैरि यालि.

      डॉ नरेन्द्र गौनियाल ..सर्वाधिकार सुरक्षित ..narendragauniyal@gmail.com