उत्तराखंडी ई-पत्रिका की गतिविधियाँ ई-मेल पर

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

Tuesday, June 29, 2010

बनस्पा का फूल मसालों रूप मा उपयोग

Garhwali Food, Uttarakhand Food, Kumaoni Food, Himalayan Food
बनस्पा का फूल मसालों रूप मा उपयोग ( flower and leaves of Viovola Biflora )
Bhishma Kukreti
बनस्पा क पौधा छ्व्ट छ्व्ट हुन्दन अर फूल पीला हुन्दन . उन त बनस्पा वैदिकी मा काम आन्द पण पैल यांक पता अर फूल गरम मसालों क रूप मा या चाय मा उपयोग होंद छौ
Copyright @ Bhishma Kukreti, Mumbai,India, 2010