उत्तराखंडी ई-पत्रिका की गतिविधियाँ ई-मेल पर

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

Thursday, November 19, 2015

आनसरिंग मशीन मा रिकॉर्डेड कुछ बत्थ

Garhwali Jokes 
         आनसरिंग मशीन मा रिकॉर्डेड कुछ बत्थ

         भुंदरा बौ उवाच (जोक्स, हंसुड़ी , हँसिकाएँ )  -भाग  -16    

                   अनुवाद अर संकलन  - भीष्म कुकरेती   -

हेलो मि फलण बुलणु छौं। मि अबि ड्यारम नि छौं।  हाँ मेरी आनसरिंग मशीन घौरम इ च तो तुम वींक दगड़ छ्वीं लगै सकदां।  यदि तुम फोन कम्पनी बिटेन छंवां तो मीन पैसा भौर ऎन।  यदि तुम म्यार पिताजी छंवां तो जल्दी पैसा ट्रांसफर कारो। यदि तुम बैंक बिटेन बुलणा छंवां तो मि बुलण चांदो कि तुमन मि तैं जतुग चयेणु छौ तथुग उधार नि दे , अब ब्याज भरणो कुछ लोन चयेणु च तो लोन पास कारो जी। यदि तुम दोस्त छंवां तो जल्दी म्यार उधार बौड़ावो।  यदि तुम क्वी नौनी छंवां तो चिंता नि कारो मीम घुमाण -फिराण लैक खूब पैसा छन।

  17 /11 /2015 Copyright ? डाका डाळिक लयूं  माल च तो म्यार अफिक  अधिकार ह्वे जांद कि ना ? 

Garhwali Humorous , Jokes, Garhwali Funny story; Garhwali Humorous comic story, Garhwali Funny tall story, Jokes;  Garhwali Humorous Joke, Garhwali Funny gag, Jokes;  Garhwali Humorous Joke, Garhwali Funny Jokes; 
Best of Garhwali Humor Literature in Garhwali Language , Jokes ; Best of Himalayan Satire in Garhwali Language Literature, Jokes  ; Best of  Uttarakhandi Wit in Garhwali Language Literature  ; Best of  North Indian Spoof in Garhwali LanguageLiterature , Jokes; Best of  Regional Language Lampoon in Garhwali Language  Literature , Jokes ; Best of  Ridicule in Garhwali Language Literature , Jokes ; Best of  Mockery in Garhwali Language Literature , Jokes   ; Best of  Send-up in Garhwali Language Literature  ; Best of  Disdain in Garhwali Language Literature  , Jokes; Best of  Hilarity in Garhwali Language Literature  , Jokes; Best of  Cheerfulness in Garhwali Language  Literature  , Jokes ;  Best of Garhwali Humor in Garhwali Language Literature  from Pauri Garhwal  , Jokes; Best of Himalayan Satire Literature in Garhwali Language from Rudraprayag Garhwal , Jokes ; Best of Uttarakhandi Wit in Garhwali Language from Chamoli Garhwal  ; Best of North Indian Spoof in Garhwali Language from Tehri Garhwal  ; Best of Regional Language Lampoon in Garhwali Language from Uttarkashi Garhwal  ; Best of Ridicule in Garhwali Language from Bhabhar Garhwal  ; Best of Mockery  in Garhwali Language from Lansdowne Garhwal  ; Best of Hilarity in Garhwali Language from Kotdwara Garhwal  ; Best of Cheerfulness in Garhwali Language from Haridwar  ;
Garhwali Vyangya , Garhwali Hasya,  Garhwali skits; Garhwali short skits, Garhwali Comedy Skits, Humorous Skits in Garhwali, Wit Garhwali Skits