उत्तराखंडी ई-पत्रिका की गतिविधियाँ ई-मेल पर

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

Wednesday, January 20, 2010

मोला कु मध्यो

हम लेखी पैड़ी सक्दा
गोष्ठी सम्मेलन करी सक्दा
नै नै किताब अख़बार छपे सक्दा
पी. एच. ड़ी करी सक्ददा
अपर्णि बोली भाषा मा |

पर भै …..!
हथ ज्वणया छन …
वू खरडा डाँडो
रौला कुम्चयरों
जै नि सक्दा
वख रै नि सक्दा |

Copyright@***विजय कुमार "मधुर"