उत्तराखंडी ई-पत्रिका की गतिविधियाँ ई-मेल पर

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

Tuesday, March 9, 2010

हमारू मुल्क

कथगा प्यारू, दुनियाँ मा न्यारू,
छमोट भरिक, पेन्दा छौं पाणी,
गौं का न्योड़ु, दिन रात बग्दु,
ठंडा पाणी कू धारू.
प्यारा उत्तराखंडी भै बन्धु,
"हमारू मुल्क" छ प्यारू.

हिंवाळि कांठी, मुल-मुल हैन्सदि,
लग्दि छन, कथगा स्वाणी,
हैन्सदु बुरांश, झळ-झळ हेरी,
रौल्यौं मा बग्दु पाणी,
कथगा प्यारू, दुनियाँ मा न्यारू,
प्यारा उत्तराखंडी भै बन्धु,
"हमारू मुल्क" छ प्यारू.

घुघती घुरान्दि, बास्दी हिल्वांस,
झुम्दि छन, झपन्याळि डाळी,
ऊलार मन मा, प्यारी डांडी रौंत्याळी,
कथगा प्यारू, दुनियाँ मा न्यारू,
प्यारा उत्तराखंडी भै बन्धु,
"हमारू मुल्क" छ प्यारू.

माल्या खोळा, बेल्या बाखी,
छोरा छारा, करदा छन घ्याळु,
बोडा जी तिबारी मा, ह्वक्का पेन्दा,
अहा! अपन्णु मुल्क उत्तराखंड,
प्यारा भै बन्धु, कथगा प्यारू,
"हमारू मुल्क" दुनियाँ मा छ न्यारू.

जनु भी सोचा, जनु भी बोला,
हमारू पहाड़, भारी छ रौंत्याळु,
जुन्याळि रात मा, गौं जैक देखा,
डांडी कांठ्यौं मा, ज्वानी कू ऊजाळु,
प्यारा भै बन्धु, कथगा प्यारू,
"हमारू मुल्क" दुनियाँ मा छ न्यारू.

रचनाकार: जगमोहन सिंह जयाड़ा "ज़िग्यांसु"
(सर्वाधिकार सुरक्षित ४.३.२०१०)
ग्राम: बागी-नौसा, पट्टी.चन्द्रबदनी, टिहरी गढ़वाल.